Slopen en bouwrijp maken

Projectomschrijving

Op onderstaande foto’s is te zien hoe we met alle precisie een gebouw tussen twee te behouden gebouwen uit sloopten, waarbij ook nog een muur gespaard moest blijven. Ook het grondwerk verzorgden we voor het na de sloop nieuw te bouwen huis.

Locatie
Locatie